Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung giá mua bán điện và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Theo đó, Điều 16 – giá mua bán điện mặt trời của dự án điện mặt trời mái nhà được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD).

Chi tiết bảng giá điện mặt trời:

Ngày vận hành thương mại của dự án
Giá mua điện (chưa thuế GTGT)
(UScents/kWh)
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (đồng/USD)
Giá mua điện (chưa thuế GTGT) (đồng/kWh)
Trước ngày 01/01/2018 9,35 22.316 2.086
Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 9,35 22.425 2.096
Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 9,35 22.825 2.134
Kể từ năm 2020 và các  năm tiếp theo 9,35 Giá mua điện được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng, EVN sẽ có hướng dẫn về tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ để áp dụng tính toán

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Thông tư này còn bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Cụ thể, hợp đồng gồm 07 điều, quy định về điện năng mua bán; giá mua bán điện; xác nhận chỉ số công tơ, điện năng phát lên lưới, lập hóa đơn; thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên; thời hạn hợp đồng; những thỏa thuận khác…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/04/2019.

5/5 - (1 bình chọn)
[woovn_posts_related]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.