Liên hệ

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Loại: Mono (đơn tinh thể) 390W
  • Số lượng Cell: 144 cells
  • Thương hiệu: Canada
  • Cân nặng: 22.5 kg
  • Hiệu suất quang năng: 19.66% Kích thước: 2000 ˣ 992 ˣ 35 mm