Liên hệ

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Loại: Poly (đa tinh thể) 360W
  • Số lượng Cell: 144 cells
  • Thương hiệu: Canada
  • Cân nặng: 22.5 kg
  • Hiệu suất quang năng: 18.15% Kích thước: 2000 ˣ 992 ˣ 35 mm