Liên hệ

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Loại: Poly (đa tinh thể)
  • Số lượng Cell: 120 cells
  • Thương hiệu: Canada
  • Cân nặng: 18.5 kg
  • Hiệu suất quang năng: 18.05% Kích thước: 1675 ˣ 992 ˣ 35 mm