Liên hệ

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Loại: Poly (đa tinh thể) 270W
  • Số lượng Cell: 60 cells
  • Thương hiệu: Canada
  • Cân nặng: 18.2 kg
  • Hiệu suất quang năng: 16.79% Kích thước: 1650 ˣ 992 ˣ 40 mm