4,500,000
Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN Mono
Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN Mono
4,500,000