4,500,000

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Mã sản phẩm: PMT-350W-MONO-DEHUI
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Khối lượng: 23000 kg
  • Kích thước: 1956x992x40 mm