Lô A2-83 Khu Tái Định Cư – Tổ 16P.Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội

Mở cửa Thứ 2 – Thứ 7 , 8 a.m. – 5:00 p.m. EST

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ : Lô A2-83 Khu Tái Định Cư – Tổ 16P.Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội.
  • Điện thoại :
  • Hoanphamhd@gmail.com
  • Website: mhstar.vn

Opening time

Monday – Friday: 8.00 AM – 7.00 PM
Saturday, Sunday: 9.00 AM – 8.00 PM

Gửi thông tin

[contact-form-7 id=”10″]