55,000
Tiết kiệm : -5% ( 3,000 )
Hệ thống lưới điện mặt trời 3kw
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới VA 3kWp
55,000
Tiết kiệm : -5% ( 3,000 )