44,000,000
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 2.2kwp
Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới VA 2.22kW
44,000,000