ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI HƯỞNG LỢI NHƯ THẾ NÀO? 

1. Khi bạn đầu tư một hệ thống điện năng lượng hòa lưới, giả sử trong tháng 1, hệ thống có sản lượng 400kwh ( ký điện). Nếu tháng 1 bạn chỉ sử dụng 300kwh điện thì tháng 1 bạn đã gửi lên lưới điện lực 100kwh. Bạn không phải trả tiền điện cho tháng này, đồng thời lượng điện dư thừa 100w sẽ được tích lũy để tính cho kỳ sau.

2. Qua tháng 2 nêú sản lượng của hệ thống vẫn là 400w ( cộng với 100w điện tích lũy từ tháng 1, nhưng tháng này bạn sử dụng 650kwh điện thì bạn chỉ phải trả cho EVN số tiền tương đương với 150kwh.

3. Nếu từ tháng 3 dến tháng 12 sản lượng của hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn đạt 400kwh còn sản lượng điện bạn tiêu thụ tất cả các tháng này chỉ là 350kwh/tháng, nghĩa là trung bình môĩ tháng bạn gửi “lên” lưới điện 50kwh/tháng sản lượng điện thượng dư tích lũy đến hết tháng 12 là 500kw. Lúc này EVN sẽ mua lại lượng điện mà bạn đã gửi lên với giá 1,900đ/kwh, tức cuối nam bạn sẽ nhận được số tiền ….đồng từ EVN

4. Vẫn là hệ thống nói trên mỗi tháng hệ thống có sản lượng trung bình là 400kw. Tuy nhiên nhu cầu sử dụng điện của bạn trung bình lên tới 1000kwh ( 1000 “ký” điện ) thì lợi ích mà hệ thống mang lại còn cao hơn nữa, do giá điện sinh hoạt của Việt Nam được tính theo giá bậc thang, tức dùng càng nhiều thì giá càng cao, cụ thể như sau:

Giả sử nhà bạn tiêu thụ trung bình 1000kwh điện mỗi tháng, số tiền phải trả trung bình mỗi tháng là 2,927,000 đồng, được tính theo 6 bậc như trong bảng dới đây.

Bậc tính Đơn giá Lượng tiêu thụ theo từng bậc Lượng tiêu thụ lũy tiến Số tiền trả cho từng bậc Số tiền lũy tuến
Bậc 1:  kwh từ 0 – 50                          1,678              50        50       83,900        83,900
Bậc 2:  kwh từ 51 – 100       1,734              50       100       86,700      173,400
Bậc 3:   kwh từ 101 – 200       2,014              100       200     201,400      402,800
Bậc 4:  kwh từ 201 – 300       2,536              100       300     253,600      760,800
Bậc 5:  kwh từ 301 – 400       2,834              100       400     284,400   1,133,600
Bậc 6:  kwh từ 401 trở lên       2,927              600       1000  1,756,200   2,927,000

Như vậy 600kwh cuối cùng bạn phải trả cho EVN với đơn giá là cao nhất lên tới 2,927đ/kwh. Lúc này hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có sản lượng là 400kwh/tháng của bạn sẽ góp phần làm giảm 400kwh điện tiêu thụ ở bậc 6 ( bậc có giá cao nhất ). Nghĩa là bạn tiết kiệm được mỗi tháng trung bình 400kwh x 2,927 = 1,170,800đ. Tức một năm bạn tiết kiệm được 14.049,600đ tiền điện.

No custom loader image set.