800,000 850,000
Tiết kiệm : -6% ( 50,000 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Samsung 4545LED 20W
  • Samsung 4545LED 40W
  • Samsung 4545LED 60W