3,300,000 3,800,000
Tiết kiệm : -13% ( 500,000 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • MH-SL58A (Loại tấm pin 12V50W)
  • MH-SL58B (Loại tấm pin 18V60W)