1,600,000 1,800,000
Tiết kiệm : -11% ( 200,000 )

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Đèn cao áp năng lượng mặt trời 50W
  • Đèn cao áp năng lượng mặt trời 120W
  • Đèn cao áp năng lượng mặt trời 200W